Privacy Verkaring Praktijk Living by Heart

Privacy Verkaring Praktijk Living by Heart

Privacy Verkaring Praktijk Living by  Heart


Deze verklaring is bedoeld om uit te leggen welke informatie ik, Monique Persoon, verzamel met betrekking tot de diverse sessies die ik geef. Ook informeer ik hoe ik deze info gebruik, verzamel, deel, bewaar en beveilig.

Gebruiken van je persoonsgegevens:

Praktijk Living by Heart gebruikt je persoonsgegevens voor het maken van facturen, het maken van certificaten en om te informatie te versturen per mail.

 

Welke gegevens heeft Praktijk Living by Heart nodig?

  • Normale persoonsgegevens: naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, email-adres en handelsnaam
  • Bijzondere persoonsgegevens: KvK-nummer

 Op welke manier verzamelt Praktijk Living by Heart je gegevens?

Dit doet Praktijk Living by Heart via het online inschrijfformulier op www.praktijklivingbyheart.nl , telefonisch of via privé-bericht.

 Delen van de persoonlijke gegevens:

Op het moment dat Praktijk Living by Heart gebruik maakt van derden om je gegevens te verwerken is die partij de verwerker. Als er andere partijen betrokken zijn, kan deze partij ook je gegevens verwerken. Praktijk Living by Heart heeft boekhouder/ geschilleninstantie, en BBA verzekeraar en Access Consciousness. Praktijk Living by Heart zal je gegevens zo nodig deken met deze zakelijke partners.

Bewaren van je persoonsgegevens:

Het bewaren van je gegevens is wettelijk noodzakelijk.
Praktijk Living by Heart hanteert een bewaartermijn van 15 jaar, ingaande op het moment van het laatste contact.

Jouw rechten:

  • Recht op bezwaar: het is toegestaan om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens.

LET OP: hou er rekening mee dat Praktijk Living by Heart jouw persoonsgegevens nodig heeft voor de financiële administratie.

  • Recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens: je mag bezwaar maken tegen het verwerken van bepaalde delen van je persoonsgegevens
  • Recht op duidelijke informatie: je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens verwerkt en bewaard worden.
  • Recht van rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om aan te geven dat incorrecte of incomplete gegevens aangepast dienen te worden.
  • Recht op vergetelheid: Praktijk Living by Heart zal jouw persoonsgegevens wissen indien je daarom vraagt. Tenzij Praktijk Living by Heart een goede reden heeft om dit niet te doen.

 

Je kunt altijd aanspraak maken op deze rechten, Praktijk Living by Heart zal daar geen kosten voor in rekening brengen. In sommige situaties zal Praktijk Living by Heart niet volledig aan je verzoek kunnen voldoen, want het kan voorkomen dat een fundamenteel publiek belang voorrang heeft op jouw verzoek. Op het moment dat dit het geval zal zijn, is Praktijk Living by Heart namelijk verplicht voor wetshandhaving juridische en/of gezondheid gerelateerde aangelegenheden toegang tot je persoonlijke gegevens te verlenen.

Wil je meer informatie over je rechten ontvangen, neem dan contact op met onderstaand email-adres.

Je gegevens beschermen:

Praktijk Living by Heart zal er alles aan doen om je authenticiteit, integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van je gegevens veilig te stellen.

Ontevreden?

Ben je niet tevreden over de manier waarop Praktijk Living by Heart met je persoonsgegevens omgaat? Je kunt het Praktijk Living by Heart laten weten, mocht je dan niet tevreden zijn gesteld, dan kun je contact opnemen met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens via telefoonnummer 0900-2001 201.